Kunnskap er makt, og makt er deilig

For å kunne utføre en hvilken som helst oppgave er en avhengig av motivasjon. I idrett er det ofte noe målbart som er motivasjonen. Alt fra å sette rekorder, til bare det å gjennomføre en øvelse. 
Kurs for næringsmiddelindustrien hos Hygienegruppen AS

I arbeidslivet er det andre ting som gjør oss motivert, og kanskje den viktigste årsaken til motivasjonen ligger i, hvorfor må jeg gjøre denne arbeidsoppgaven. 

Når en skal jobbe med næringsmidler, er trygg mat helt sentralt. Og i dette er det mange aspekter som det skal jobbes med. Og på et overordnet nivå vil ting som sertifiseringer og HACCP arbeid ligge til grunn. 

Vi i Hygienegruppen mener at dersom en skal lykkes med trygg mat hver dag i organisasjonen er det tre sentrale grunnforutsetninger som må ligge i bunn.

Trivsel, du må ha en jobb du trives i. Og sammen med dine kollegaer må det være et arbeidsmiljø som er basert på tillit og respekt.

Opplæring, hvordan skal denne oppgaven utføres, her ligger planer, prosedyrer og 1 til 1 opplæring.

Kunnskap, hvorfor skal denne oppgaven utføres, i dette ligger det som overskriften viser til. Kunnskap, hvorfor skal jeg drive og vaske. Hvilke risikoer fjerner jeg når jeg utfører dette renholdet. Her kommer våre bedriftstilpassede kurs i Renhold og Hygiene inn. 1 til 1 opplæri

Våre kurs

Våre kurs tar sikte på å treffe dine ansatte, synligjøre din bedrift sine utfordringer på en sånn måte at det gir et varig inntrykk. På den måten sikrer vi det som er det aller viktigste når en håndterer næringsmidler, det at vi alltid produserer trygg mat. 

Vi gjennomfører disse kursene enten på din bedrift, eller vi kan gjøre det via digitale plattformer som TEAMS. På den måten er du sikret at du får det kurset du trenger, gjennomført på den måten som er best for dere på din arbeidsplass. 

KJekt å vite!

Start video

Hyggienegruppen leverer alt innen renholdstjenester, kjemiløsninger og konsulenttjenester i kategorien mattrygghet og hygiene.

Hygienegruppen Norge AS