Din samarbeidspartner innen renholdstjenester, kjemiløsninger og konsulenttjenester i kategorien mattrygghet og hygiene for næringsmiddelindustrien

Start video

Kurs og konsulenttjenester

Akvakultur og næringsmiddel-industrien

Start video

Alt innen renholdstjenester, kjemiløsninger og konsulenttjenester i kategorien mattrygghet og hygiene.

Aktuelt

Dokumentasjon

BEDRE OG BEDRE DAG FOR DAG….

Slik gikk sangen i «morgenstrekken» på NRK i de glade 80 årene (for dem som husker det).
Slik er også tankegangen bak Hygienegruppen sin konsulentvirksomhet!
Nå ser vi gjerne til ISO standardens PDCA sirkel, men det handler om de samme grunnprinsippene, nemlig en kontinuerlig forbedring.

Les mer »

Kurs og konsulenter

Agnethe Selvik
Charlie MacFarlane

Våre konsulenter hjelper din bedrift til å kvalitetsikre bedriftens produksjon.

Akvakultur og næringsmiddelindustri

CHRISTER AASTVEDT
TOR HELGESEN

Vi forenkler din hverdag – du kan være trygg på at renhold, renholdsplaner og kontrollister er ivaretatt i din bedrift innen næringsmiddelrenhold.

Kurs og konsulenter

Agnethe Selvik
Charlie MacFarlane

Våre konsulenter hjelper din bedrift til å kvalitetsikre bedriftens produksjon.

Akvakultur og næringsmiddelindustri

CHRISTER AASTVEDT
TOR HELGESEN

Vi forenkler din hverdag – du kan være trygg på at renhold, renholdsplaner og kontrollister er ivaretatt i din bedrift innen næringsmiddelrenhold.