Hygieneconsult

Det stilles strenge krav til aktører som håndterer mat profesjonelt, og det er viktig at man som forbruker kan stole på at man ikke blir syk av produktet som kjøpes i butikken.

Konsulenter

Våre konsulenter hjelper din bedrift til å kvalitetsikre bedriftens produksjon.

Kvalitetskontroll/HACCP

Sammen med deg kan Hygieneconsult utvikle et internkontrollsystem som er tilpasset de standarder som ISO, Global GAP, eller HACCP som er egnet for den enkelte bransje.

Kvalitetsledelse

Hygieneconsult har kvalifiserte konsulenter som kan hjelpe deg med å sikre at organisasjonen til enhver tid leverer kvalitet.

Revisjon

Å sikre at kvalitetssystemene med en tredejepartsrevisjon er en god måte å vedlikeholde og følge opp disse.

Vi forenkler din hverdag

En praktisk tilnærming