Food defence

Vil du beskytte dine merkevarer mot svindel?
Food defense, food fraud, matsvindel, sabotasje, VACCP og TACCP.

Konsulenter

Våre konsulenter hjelper din bedrift til å kvalitetsikre bedriftens produksjon.

Agnethe Selvik
Charlie MacFarlane

Kursbeskrivelse

Innhold

Dette kurset tar for seg disse begrepene og gir deg nyttige verktøy som kan benyttes for å forsterke beskyttelsen mot svindel.

Målsetting

Kurset vil gi deg kunnskap slik at du kan beskytte din merkevare.

Målgruppe

Kurset retter seg spesielt til deg som arbeider med mattrygghet, kvalitet eller sertifisering i næringsmiddelbransjen, men kan også være egnet for deg som har ansvar for kommunikasjon og avtaler med kunder og leverandører.

Kursinnhold

  • Forståelse for begrepene VACCP og TACCP ·
  • Kunnskap om hva som kreves av ulike GFSI-godkjente standarder og hvordan kravene kan implementeres i et etablert styringssystem
  • Praktisk øvelse i verktøy for systematisk forebyggende arbeid
  • Konkrete tips og råd for arbeidet med food defense i egen bedrift

Food defense, food fraud, matsvindel, sabotasje, VACCP og TACCP – begreper som forekommer mer og mer i næringsmiddelbransjen. Dette kurset tar for seg disse begrepene og nyttige verktøy som kan benyttes for å forsterke beskyttelsen mot svindel og dermed også ditt varemerke.

I arbeidet med næringsmiddeltrygghet og kvalitet er vi vant med å forebygge risiko for utilsiktede hendelser. Dette kurset tar for seg forebygging av risiko for bevisste handlinger som har til hensikt å skade bedriften eller varemerket, eller å gi forbryteren en økonomisk vinst.

VACCP og TACCP er metoder spesielt utviklet for å forebygge (kriminelt) forsettlige «attakker» som eksempelvis svindel og sabotasje.