Hygienekurs

Ønsker du hygienekurs tilpasset din virksomhet?

Kurspåmelding

Snakk med våre konsulenter nedenfor eller send e-post til firmapost@hygienegruppen.no.

Konsulenter

Våre konsulenter hjelper din bedrift til å kvalitetsikre bedriftens produksjon.

Agnethe Selvik
Charlie MacFarlane

Kursbeskrivelse

Innhold

Personlig hygiene, smitteveier, renhold, HMS, bruk og lagring av kjemi.

Målsetting

Formålet med kurset er å skape forståelse om hvorfor hygiene er en viktig del av hverdagen.

Målgruppe

Alle ansatte i næringsmiddelindustrien.

Kursinnhold

Kursinnhold og typiske temaer:

  • Sjømatproduksjon
  • Renhold på lokalitet og båter
  • Helse, Miljø og Sikkerhet
  • Krysskontaminering
  • Kjemihåndteringskurs
  • Mikrobiologi
  • Hygiene og kvalitet
  • Håndhygiene

Hygienekurs tilpasset din virksomhet

Det er samarbeidet i forkant som vil avgjøre hvilke fokusområder en satser på.

Hygienekurs hos Hygienegruppen skal være et steg forover. Vi gjør det vi kan slik at de som deltar på våre kurs får den kompetanse. Den iver som skal til, for at det som læres skal bli en del av hverdagen.

Målet vårt er å lage kurs som engasjerer positivt. Når en er fått kurs hos oss, skal en føle stolthet for den jobben en er satt til og ha forståelse for hvorfor hygiene er en så viktig del av hverdagen.

Alle som jobber i næringsmiddelindustri skal ha et årlig hygienekurs, dette for stadig å minne alle oss som er glad i denne industrien hvor viktig det er at vi hele tiden tenker hygiene i det vi gjør.

Kursene våre gir flere muligheter, og det er hva vi og den enkelte bedrift setter som målsetning for kurset som blir retningsgivende for innholdet.