Trygg mat

Vi i Hygienegruppen hjelper deg med å nå kravene som stilles for å produsere trygg mat. Med våre kurs og konsulenter gir vi deg det du trenger for at matproduksjonen skal være trygg.

Konsulenter

Våre konsulenter hjelper din bedrift til å kvalitetsikre bedriftens produksjon.

Agnethe Selvik
Charlie MacFarlane

Kvalitetsarbeid

Vi hjelper med å kvalitetssikre bedriftens internkontrollsystemer, i alt fra IK- matforskriften til ISO standarder.

Hygienekontroll

For å sikre mikrobiologisk standard på renholdet kan vi være behjelpelig med hygienekontroll. Det kan være alt fra bakteriemålinger til ATP-kontroller.

Kvalitetssystemer

Denne henger tett sammen med et utarbeidet egenkontrollskjema hvor det etter vask blir registret hva som er gjort. Dokumentet signeres etter at vask er utført.

Kurs

Vi holder kurs i alt fra IK-mat forskriften til FSSC.

Les mer om våre kurs.