Trygg mat

Hygienegruppen Norge

Trygg mat

Produsering av næringsmidler til forbrukere er et stort ansvar. Vi kan hjelpe deg med dette. Våre dyktige konsulenter i Hygieneconsult vil være med å hjelpe til at din produksjon er kvalitetssikret. Vi assisterer deg med å lage gode rutiner, slik at du kan dokumentere din innsats for trygg mat.

Vi har lang kompetanse i kvalitetsarbeid, og kan tilby spesialkompetanse innen trygg mat løsninger, kvalitetssystemer og hygieneløsninger. Dette gjøres som oftest med å kvalitetssikre bedriftens internkontrollsystemer, i alt fra IK- matforskriften til ISO standarder.

Ved å gjennomføre revisjoner, kursing og kvalitetsledelse sammen med praktisk veiledning ønsker vi å bidra til å forbedre virksomhetens kvalitetsarbeid.

Consult - Hygienegruppen AS
Consult - Hygienegruppen AS
Hygienekontroll både på land og i sjø

For å sikre den mikrobiologiske standard på renholdet kan vi være behjelpelig med hygienekontroll. Vi kan da være den eksterne part i en slik kontroll. Dette er like viktig på land som på sjø.

Vi bruker da Hygieneconsult for å måle mikrobiologiske rester i de aktuelle lokaler/ eller områder.

Vi har også muligheten til å bruke ATP- måling for å sikre renholdet. ATP-måling er måling av et stoff som finnes i alle levende celler og som virker som cellens «drivstoff». Adenosintrifosfat – målinger brukes for å få en hurtig analyse som viser om et område er hygienisk rent.
Visuell inspeksjon er når vi ser over områdene som er vasket og ser etter rester av organisk materiale som er synlig for det blotte øye.

Kvalitetssystem

Hygieneconsult kan sammen med din virksomhet få opp et kvalitetssystem som er lettfattelig og brukervennlig. Dette vil gjøre din hverdag bedre og sikrer at bedriften og deres driftsansvarlige har et eierskap til kvalitetssystemet, som er nøkkelen til å sikre en god integrering. Vi vil også da kunne digitalisere systemet sammen med vår samarbeidspartner HGiQubeS.

HGiQS Food Safety Management System

Med HGiQS Food Safety Management System er du alltid oppdatert gjennom live overvåking og mobile sjekklister. Systemet er skalerbart og vokser med bedriften.

Her snakker vi om fremtidens kvalitetssystem – i dag.

HGiQS Food Safety Management System
HGiQS Food Safety Management System