HACCP og hygiene for bløggebåter

Trenger du mer kunnskap om bruk av HACCP i din bedrift?

Konsulenter

Våre konsulenter hjelper din bedrift til å kvalitetsikre bedriftens produksjon.

Agnethe Selvik
Charlie MacFarlane

Kursbeskrivelse

Innhold

Ved å veksle mellom forelesning og gruppeøvelser, får du en praktisk innføring i hvordan HACCP kan brukes til å forenkle begreper og tilpasse dem til arbeidshverdagen på bløggebåter.

Målsetting

Formålet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om HACCP og hvordan du kan bidra til å innføre og holde ved like et HACCP-system i din organisasjon.

Målgruppe

Kurset retter seg til deg mot bedriftens daglige leder, produksjonsleder, IK-MAT ansvarlige person, og operatører på bløggebåt. Kurset anbefales også for alle med ansvar for internkontroll, risiko styring, ledelse, renhold, hygiene og kvalitet og deltakere i HACCP-team.

Kursinnhold

Formålet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om HACCP og hvordan du kan bidra til å innføre og holde ved like et HACCP-system i din organisasjon. 

Vi veksler mellom forelesninger og gruppeøvelser og dekker følgende tema:

  • Trygg mat, næringsmiddelhygiene og næringsmiddelfarer
  • Grunnforutsetninger
  • Planlegging av et HACCP-studie
  • Beskrivelse av produkt og tiltenkt bruk
  • Praktisk anvendelse av HACCP-prinsippene
  • Fareanalyse, kritiske styringspunkter, kritiske grenser, overvåking og korrigering
  • Verifisering og dokumentasjon · Mikrobiologi, hygiene og kryssforurensing
  • Næringsmiddelrenhold & kjemihåndtering