HACCP Revisjon og Veidereutvikling

Trenger du innspill på hvordan du skal sikre kontinuerlig forbedring av HACCP systemet?

Konsulenter

Våre konsulenter hjelper din bedrift til å kvalitetsikre bedriftens produksjon.

Agnethe Selvik
Charlie MacFarlane

Kursbeskrivelse

Innhold

Ved å veksle mellom forelesning og gruppeøvelser, får du en praktisk innføring i hvordan HACCP kan brukes i produksjonen av trygg mat.

Målsetting

Formålet med kurset er å vise hvordan du kan drive kontinuerlig forbedring, og videreutvikle et HACCP-system i din organisasjon.

Målgruppe

Kurset retter seg til deg med ansvar for kvalitet og næringsmiddeltrygghet, i tillegg til de som er i HACCP grupper og har interne revisjon.

Kursinnhold

Etter kurset vil du ha et godt grunnlag for å kunne:

  • Vite forskjellen på verifisering, validering og evaluering
  • Bruke gode metoder for å validere og verifisere dine grunnforutsetninger
  • Validere og verifisere dine HACCP-planer
  • Vite hvordan du gjennomfører en omfattende HACCP-revisjon

Vi lar oss også inspirere av noen forskjellige forbedringsmetoder, for eksempel:

  • Lean Production
  • Supply Chain
  • Total Productivity Management
  • Andre metoder for kontinuerlige forbedringer i ditt matsikkerhetssystem

Kursets overordnede formål er å gi deg et godt grunnlag for å gjennomføre gode HACCP-revisjoner i din bedrift og på denne måten vedlikeholde og forbedre ditt HACCP-system.