Matkontaktmaterialer

Jobber du med embalasje i næringsmiddelindustrien?

Konsulenter

Våre konsulenter hjelper din bedrift til å kvalitetsikre bedriftens produksjon.

Agnethe Selvik
Charlie MacFarlane

Innhold

Dette kurset tar for seg hvilke lover, regler og forskrifter som du må vite om, dersom du jobber med materialer som kommer i kontakt med næringsmidler.

Målsetting

Kurset vil fokusere på vanlige materialer og gjenstander som kommer i kontakt med næringsmidler – fremfor alt plastmateriell men også trykkfarger, lim, papir og metaller.

Målgruppe

Kurset retter seg til deg som arbeider med materialer og gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Du kan for eksempel være produktutvikler, arbeide med innkjøp, miljø eller kvalitet hos en produsent, importør eller forhandler.

Kursinnhold

  • Kort innføring i de regulatoriska EU-kravene
  • Gjennomgang av plastforordningen med vedlegg samt dretningslinjer som EU kommisjonen har tatt frem
  • Gjennomgang av roller og forpliktelser i leverandørkjeden
  • Hvor mye informasjon om den kjemiske sammensettingen bør man ha?
  • Hvor skal samsvarserklæring (Declaration of Compliance) fylles ut avhengig av rolle i leverandørkjeden?
  • Kjemisk analyse av materialer og gjenstander som er beregnet på kontakt med næringsmidler – hva må man tenke på og hvordan arbeider man med sammensatte materialer?
  • Workshop med formål å lære seg å finne frem i ulike retningslinjer og nasjonal lovgivning

Produsenter og distributører av materialer og gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, berøres av en rekke ulike lover og regler. Dette kurset retter seg til deg som arbeider med materialer i kontakt med næringsmidler og ønsker å få en dypere kunnskap om hvordan man imøtekommer de krav som stilles, rutiner for testing og tolking av eksempelvis plastforordningen.

Regelverket for materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler innebærer at bedrifter som berøres av lovgivningen skal ha tilstrekkelig kunnskap om den kjemiske sammensetningen for de materialer som kjøpes inn og selges for å sikre at materialet, under normale eller forventede bruksforhold ikke avgir bestanddeler til næringsmidler i en slik mengde at det kan:

  1. a) utgjøre en fare for menneskers helse, eller
  2. b) føre til en uakseptabel endring i næringsmidlenes sammensetning, eller
  3. c) føre til en forringelse av deres organoleptiske egenskaper.