FSSC 22000

Er du leder og vil bli tryggere på sertifiseringsprogrammet FSSC 2000? Da er dette kurset for deg.

Konsulenter

Våre konsulenter hjelper din bedrift til å kvalitetsikre bedriftens produksjon.

Agnethe Selvik
Charlie MacFarlane

Kursbeskrivelse

Innhold

Kurset gir deg kunnskap om alt du trenger til å gjennomføre revisjoner etter sertifiseringsprogrammet FSSC 22000.

Målsetting

Kurset har til hensikt å gi deg god kunnskap om kravene i sertifiseringsprogrammet, og nyttige verktøy for implementering av betingelsene i et ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som leder, kvalitetsleder, eller har en sentral rolle i arbeidet som næringsmiddeltrygghet.

Kursinnhold

Formålet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om HACCP og hvordan du kan bidra til å innføre og holde ved like et HACCP-system i din organisasjon. 

 • ISO 22000:2018 – bakgrunn og bruksområder
 • ISO 22000:2018 – oversikt og sentrale begrep
 • Kravelementer i ISO 22000 – tolkning og anvendelse
 • HACCP, PRP og OPRP
 • Metoder for validering og verifikasjon
 • ISO/TS 22002 Krav til grunnforutsetninger
 • Krav til sporbarhet, merking og tilbaketrekking
 • Tilleggskrav i FSSC 22000, bl.a. sårbarhetsanalyser og trusselanalyser mht. matsvindel og sabotasje
 • Sertifiseringsprosessen
 • Effektiv implementering

Kurset ledes av erfarne konsulenter som har arbeidet med næringsmiddeltrygghet, HACCP og ledelsessystemer i næringsmiddelbedrifter i mange år.

FSSC er en forkortelse av Food Safety System Certification. FSSC 22000 er et sertifiseringsprogram som har til hensikt å forsyne forbrukerne med trygge næringsmidler.

Sertifiseringsprogrammet er basert på uavhengige standarder, først og fremst ISO-standarder. Det er ISO 22000 og tekniske spesifikasjoner for ulike sektorer innen næringsmiddelkjeden. Eksempelvis ISO/TS 22002-1 som retter seg til næringsmiddelprodusenter. Dessuten finnes det tilleggskrav som kommer frem i FSSC 22000.

Sertifiseringsprogrammet er eid av stiftelsen Foundation for Food Safety Certification, som er basert i Nederland. I styret finnes representanter fra flere forskjellige interessenter i næringsmiddelkjeden. FSSC 22000 er anerkjent av Global Food Safety Initative (GFSI), noe som ofte er et krav fra de største aktørene.

Mer informasjon om FSSC 22000 og kravene i sertifiseringsprogrammet finnes på FSSC 22000 sine nettsider, www.fssc22000.com. Der finnes også oppdatert antall sertifiserte bedrifter og en funksjon for å søke på sertifiserte selskap.

Hva er GFSI?

Global Food Safety Initiative (GFSI) ble startet i mai 2000 av organisasjonen The Consumer Goods Forum (tidligere CIES). The Consumer Goods Forum er et nettverk som består av de største detaljhandelskjedene og næringsmiddelprodusentene i verden. De initierer forskjellige konferanser og programmer, og Global Food Safety Initiative er et av disse.

Grunnprinsippet innen GFSI er at næringsmiddeltrygghet ikke er et konkurransemiddel. Dersom en aktør slurver med næringsmiddeltrygghet eller tilsiktet bedriver matsvindel vil dette skade alle aktørene i bransjen. GFSI er den sterkeste drivkraften i utviklingen av frivillige standarder for næringsmiddeltrygghet.

GFSI har en utpekt arbeidsgruppe som består av blant annet kvalitetseksperter fra de store detaljhandelsselskapene og næringsmiddelprodusentene. Denne arbeidsgruppen arbeider med å drive ulike prosjekter med hensikt å forbedre næringsmiddeltryggheten, kommunikasjonen og samarbeidet i næringsmiddelkjeden.

Et av virksomhetsområdene innen GFSI er å granske, sammenligne og anerkjenne frivillige sertifiseringsprogrammer for næringsmiddeltrygghet. For å gjøre dette har GFSI utarbeidet dokumentet GFSI Benchmarking Requirements.

www.mygfsi.com fremgår det hvilke sertifiseringsprogrammer som er anerkjent av GFSI.

Hva er ISO?

ISO, International Organization for Standardization, er verdens største organisasjon for utvikling av frivillige og uavhengige standarder.

SO er en sammenslutning av nasjonale standardiseringsorganer fra hele verden. Det norske standardiseringsorganet heter Norges Standardiseringsforbund (NSF) og er en del av Standard Norge. NSF ble stiftet i 1923 og ISO ble offisielt etablert i februar 1947. Hovedkontoret til ISO ligger i Genève i Sveits. Det er i overkant av 160 land som er medlem i ISO, og som er delaktige i arbeidet med å ta frem standarder. ISO sin virksomhet er hovedsakelig finansiert gjennom medlemsavgifter fra de nasjonale sertifiseringsorganene, men også gjennom salg av ulike standarder og publikasjoner.

Hovedformålet til ISO er å forenkle og støtte den internasjonale handelen. Gjennom å gjøre dette vil også utbyttet av kunnskap innenfor teknisk og økonomisk utvikling i hele verden bli stimulert. Navnet ISO stammer fra det greske orden «isos» som betyr «like» noe som kan gi en ledetråd til hva ISO sin virksomhet dreier seg om.

Arbeidet til ISO resulterer i forskjellige internasjonale enigheter i form av standarder. I tillegg til standarder for ledelsessystemer (eksempelvis ISO 9001, ISO 14001 og ISO 22000), har ISO under årenes løp også utviklet standarder for blant annet størrelsen på A4 ark, diameter på skruer og muttere, størrelse på bankkort og fraktkontainere, samt for bestemmelse av mengden av ulike stoffer i næringsmidler. Alt dette har til hensikt å forenkle tilværelsen for enkelte individer og bedrifter i et globalt perspektiv.

ISO har publisert over 22000 standarder og omtrent 1000 av disse berører næringsmiddel. Mer informasjon om ISO finnes på deres nettsider, www.iso.org.

Hva er ISO/TS 22002?

ISO/TS 22002 spesifiserer kravene til grunnforutsetninger for næringsmiddeltrygghet. TS står for Technical Specification og indikerer at disse standardene har mer spesifikke krav sammenlignet med ledelsessystemstandarder fra ISO. Kravene i ISO/TS 22002 omfatter å opprette, innføre og holde ved like programmer for grunnforutsetninger. På engelsk heter grunnforutsetninger prerequisite programmes og forkortes PRP.

Det finnes flere forskjellige standarder innen ISO/TS 22002, som retter seg til ulike deler i næringsmiddelkjeden, blant annet:

 • Manufacturing (ISO/TS 22002-1)
 • Catering (ISO/TS 22002-2)
 • Farming (ISO/TS 22002-3)
 • Packaging (ISO/TS 22002-4)
 • Transport and distribution (ISO/TS 22002-5)
 • Feed (ISO/TS 22002-6)

Kort fortalt så dreier seg disse standardene om hvordan ting skal være og hva man skal gjøre i en virksomhet for å skape et hygienisk miljø for næringsmiddeltrygghet. Grunnforutsetningene danner grunnlaget for å håndtere næringsmiddelfarer i en bedrift.

Kurs i FSSC 22000

Sertifiseringsprogrammet FSSC 22000 bygger på sertifisering iht. ISO 22000 sammen med ISO/TS 22002. Gjennom FSSC 22000 får næringsmiddelindustrien enda et alternativ for sertifisering av ledelsessystem og grunnforutsetninger for næringsmiddeltrygghet, som er akseptert i markedet. Våre kurs gir deg en god kunnskap om ISO 22000, ISO/TS 22002, samt tilleggskravene i FSSC 22000 og hva som er viktig å tenke på når de brukes i et ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet.

Våre kurs har til hensikt å gi deltakerne god kunnskap om kravene i sertifiseringsprogrammet og nyttige verktøy for implementering av kravene i et ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet.

Kurset er egnet for deg som har en sentral rolle i arbeidet med næringsmiddeltrygghet. Det er også hensiktsmessig for bedriftsledelsen.