Næringsmiddelrenhold

Vi forenkler din hverdag – som din samarbeidsparter kan du være trygg på at renhold, renholdsplaner og kontrollister er ivaretatt.

Kurspåmelding

Dokumentasjon

Fagansvarlige

CHRISTER AASTVEDT
TOR HELGESEN

Renhold

Vi utfører i dag renhold over hele landet i alle former for næringsmiddelindustri. For å sikre at våre samarbeidspartnere hele tiden får den kompetanse som de er avhengig av, er det avgjørende å stadig øke kunnskapen til de som er ute og utfører renholdet. Vi kjører derfor en årlig samling for våre medarbeidere slik at vi får oppdatert dem på HMS, renholdsteknikk og kjemi som brukes på de aktuelle bedrifter.

Renholdsplaner

Der vi utfører renhold vil vi alltid sammen med våre kunder, lage en renholdsplan som viser hva som skal rengjøres, og hvordan dette skal utføres. Her vil det også komme frem hvilke produkter som nyttes, og virketiden disse skal ha.

Sjekklister

Denne henger tett sammen med et utarbeidet egenkontrollskjema hvor det etter vask blir registret hva som er gjort. Dokumentet signeres etter at vask er utført.

Samarbeid

Vi skal ha faste oppfølgingsmøter med våre kunder, slik at vi hele tiden er i forkant på de utfordringer som vi kan møte på underveis.

Vi forenkler din hverdag

En praktisk tilnærming