HACCP Workshop

Jobber du med drift og vedlikehold av HACCP i din bedrift?

Konsulenter

Våre konsulenter hjelper din bedrift til å kvalitetsikre bedriftens produksjon.

Agnethe Selvik
Charlie MacFarlane

Kursbeskrivelse

Innhold

Ved å veksle mellom forelesning og gruppeøvelser, får du en praktisk innføring i hvordan HACCP kan brukes i produksjonen av trygg mat.

Målsetting

Formålet med kurset er å gi deg videregående kunnskap om HACCP og hvordan du kan og holde ved like et HACCP-system i din organisasjon

Målgruppe

Kurset anbefales for alle som jobber med ansvar for mathåndtering TRYGG MAT-systemer, internkontroll, risiko styring, ledelse, hygiene og kvalitet og deltakere i HACCP-team.

Kursinnhold

 • Trygg mat, næringsmiddelhygiene og næringsmiddelfarer
 • Grunnforutsetninger
 • HACCP-gruppe
 • Forberedelser for fareanalyse:
  • Beskrivelse av produkt og tiltenkt bruk
  • Flytskjema og prosessbeskrivelse
 • Praktisk anvendelse av HACCP-prinsippen
  • Fareidentifisering
  • Risikovurdering
  • Identifisering av kritiske styringspunkter
  • Fastsettelse av kritiske grenseverdier
  • Overvåking og korrigering
  • HACCP-plan
 • Vedlikehold og forbedring av HACCP-systemet
  • Verifisering, validering og dokumentasjon