BEDRE OG BEDRE DAG FOR DAG….

Slik gikk sangen i «morgenstrekken» på NRK i de glade 80 årene (for dem som husker det). Slik er også tankegangen bak Hygienegruppen sin konsulentvirksomhet! Nå ser vi gjerne til ISO standardens PDCA sirkel, men det handler om de samme grunnprinsippene, nemlig en kontinuerlig forbedring.

Hygienegruppen hjelper næringen med å oppnå dette gjennom kompetanseheving; gjennomføring av revisjoner; aktiv veiledning og ved å stille de rette spørsmålene:

  • Hva ønsker din virksomhet å bli bedre på?
  • Hvordan kan dere sikre dere stabile markedsandeler?
  • Hvordan vet vi at våre kunder er fornøyde og har tillitt til vår merkevare?
  • Har ledelsen og de ansatte samme bevissthetsnivå når det kommer til mattrygghet?

Det finnes mange fine målsetninger, smarte KPIer man kan måle seg etter og internasjonale standarder man kan sertifiseres etter. Alle med samme mål for øye; å bli enda bedre i morgen, neste uke, neste måned og år for år.

Hygienegruppen er opptatt av kvalitet og trygg mat. Vi ønsker å bidra med forenkling og praktiske løsninger som næringen selv ser behovet for. Derfor satser vi også på bedriftsintern og tilpasset opplæring. Vi har mange virkemidler og lang erfaring med oss fra hele verdikjeden for mat. Vi er den foretrukne samarbeidspartneren som hjelper næringen med å trygge deres merkevare.

Vi kan bidra med kurs og opplæring (Hygiene, matkontaktmateriell, HACCP, sporbarhet, food defense (vaccp/taccp), revisjon, ISO/FSSC 22000).

Vi utarbeider og/eller videreutvikler systemer for kundene våre og gjør mange internrevisjoner og GAP-analyser mot ulike mattrygghetsstandarder (BRC, ISO/FSSC 22K, GlobalGAP).

Ellers har vi mange faste avtaler hvor kunder leier oss inn som kvalitetskonsulenter med en frekvens som dekker deres behov for ekstra kompetanse og/eller verifikasjon av sine interne rutiner.

Våre kurs

Våre kurs tar sikte på å treffe dine ansatte, synligjøre din bedrift sine utfordringer på en sånn måte at det gir et varig inntrykk. På den måten sikrer vi det som er det aller viktigste når en håndterer næringsmidler, det at vi alltid produserer trygg mat. 

Vi gjennomfører disse kursene enten på din bedrift, eller vi kan gjøre det via digitale plattformer som TEAMS. På den måten er du sikret at du får det kurset du trenger, gjennomført på den måten som er best for dere på din arbeidsplass. 

KJekt å vite!

Start video

Hyggienegruppen leverer alt innen renholdstjenester, kjemiløsninger og konsulenttjenester i kategorien mattrygghet og hygiene.

Hygienegruppen Norge AS