HMS- Helse, Miljø og Sikkerhet satt i system

Helse, Miljø og sikkerhet med kjemikalier. Alle som jobber med HMS, bør ha kunnskap om at det å håndtere kjemikalier alltid innebærer en viss risiko. Så hvordan skal en som HMS- ansvarlig jobbe for å redusere denne risikoen?
kjemikurs med hygienegruppen HMS

Det starter for oss i Hygienegruppen alltid med å ta utgangspunkt i de oppgaver som skal løses, enten det er renhold, desinfeksjon eller smøring. Det kan også innbefatte legemidler, maursyre til ensilasje, samt drivstoff som diesel og bensin. Alle disse kjemikaliene, må vi ha for å løse gitte oppgaver.

 

Vi i Hygienegruppen mener at dersom en skal lykkes med HMS må en ta hensyn til de tre sentrale grunnforutsetninger.

Effektive rengjøringsmidler og desinfeksjonsmiddler vil ofte være etsende enten med høy eller lav pH. Og kravet vil fra forbruker alltid være at de skal være mest mulige effektive. Det er derfor viktig at en bruker disse stoffene korrekt og med det rette verneutstyr. Det kan være alt fra vernemasker, åndedrettsvern, oljeklær som tåler kjemikaler og ikke minst gode støvler.

Du kan sjekke ut vårt utvalg i verneutstyr her: Førstehjelp og Verneutstyr

Men når vi skal løse disse oppgaven er det flere hensyn vi må ta. Vi må alltid se på om det er mulig å ta hensyn til miljøet. Finnes det utgaver av produktene som løser oppgaven like godt, men som er har en mindre miljøskadelig effekt. Det kan til eksempel være å velge vaskemidler som er svanemerket

Du kan sjekke ut våre Svanemerkede produkter.

Svanemerket produkt til havbruk oppdrett båtvask
svanemerket produkter til havbruk akvakultur oppdrett hygienegruppe 32 M

 Men man må også sørge for at dersom uhellet er ute at det finnes tilgjengelig førstehjelpsutstyr. Og ikke minst at korrekt bruk av dette blir øvd på. Vi kan også hjelpe til med å finne egnet utstyr til oppbevaring av kjemikalier.

Du kan sjekke ut vårt utvalg i førstehjelp her: Førstehjelp og Verneutstyr

Våre kurs

Kunnskap og kompetanse om risiko, sikkerhetsdatablad og førstehjelp vil være av stor betydning når en håndterer kjemikalier. Vi i Hygienegruppen har egne kurs i kjemihåndtering som vil kunne gjøre dine ansatte bedre i stant til å:

  • Bruke opplysninger i sikkerhetsdatabladet, til å finne mer ut om virkestoffer i kjemikalier, oppbevaring, verneutstyr og ikke minst førstehjelp
  • Riktig bruk av våre produkter
  • Hvorfor man skal bruke verneutstyr
  • Hvordan man sikrer en korrekt lagring
  • Dette vil gjøre din bedrift i stand til både vurdere risiko, og være med på å sikre god håndtering av kjemikalier.

 

Våre kurs tar sikte på å treffe dine ansatte, synligjøre din bedrift sine utfordringer på en sånn måte at det gir et varig inntrykk. På den måten sikrer vi det som er det aller viktigste når en håndterer næringsmidler, det at vi alltid produserer trygg mat. 

Vi gjennomfører disse kursene enten på din bedrift, eller vi kan gjøre det via digitale plattformer som TEAMS. På den måten er du sikret at du får det kurset du trenger, gjennomført på den måten som er best for dere på din arbeidsplass. 

KJekt å vite!

Start video

Hyggienegruppen leverer alt innen renholdstjenester, kjemiløsninger og konsulenttjenester i kategorien mattrygghet og hygiene.

Hygienegruppen Norge AS