Litt om oss

Hygienegruppen Norge – din samarbeidspartner

Viktig bidragsytere til næringsmiddelrenhold i Norge

Hygienegruppen Norge har siden oppstarten for over 15 år siden vært en av de viktigste bidragsyterne til næringsmiddelrenhold i Norge. Tor Helgesen som startet dette, har hele tiden vært opptatt av å stadig drive kvaliteten framover.

Det har derfor vært viktig for Hygienegruppen å ikke bare fokusere på renholdsbiten, men også på kjemi, kvalitetsstyring, kvalitetssystemer, og vaskesystemer.

Med å stadig hente kvalifisert personale fra næringsmiddelindustrien, kjemibransjen og renholdsbransjen har Hygienegruppen Norge hele tiden satset på å være den foretrukne leverandør for næringsmiddelindustrien.

I dag er Hygienegruppen Norge morselskap til selskap over hele Norge;

Hygieneconsult, Hygienegruppen Vest, Hygienegruppen Øst, Hygienegruppen Midt-Norge, HGiQubeS, samt HG Engros. Dette gjør at vi i dag er en landsdekkende organisasjon som har som mål om å bli en samarbeidspartner for alle våre kunder.

Vi har i dag hovedkontor i Bergen, med lokalkontorer på Eidsvoll Verk for Øst og på Tiller for Midt-Norge.

Hygienegruppen har en stor kunnskapsbase som brukes av industrien til å få økt sin kompetanse på ISO, HACCP, Global Gap. Vi hjelper i tillegg med å få systemer som gjør at en kan bli sertifisert i henhold til dem.

Det er viktig for Hygienegruppen at vi stadig innhenter ny kunnskap, det er derfor du ofte vil treffe noen fra gruppen på messer og fagsamlinger for bransjen. I dag er Hygienegruppen en stolt samarbeidsparter til flere av de største aktørene i matvareindustrien, og har ved flere anledninger blitt brukt som foreleser for dem når det har vært gjennomført fagsamlinger.

Hygienegruppen vil stadig søke nye veier, slik at flere kan få oppleve hvordan det er å ha en trygg samarbeidspartner.