Kurs i matkontaktmaterialer

Produsenter og distributører av materialer og gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler, berøres av en rekke ulike lover og regler. Dette kurset retter seg til deg som arbeider med materialer i kontakt med næringsmidler og ønsker å få en dypere kunnskap om hvordan man imøtekommer de krav som stilles, rutiner for testing og tolking av eksempelvis plastforordningen.

Regelverket for materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler innebærer at bedrifter som berøres av lovgivningen skal ha tilstrekkelig kunnskap om den kjemiske sammensetningen for de materialer som kjøpes inn og selges for å sikre at materialet, under normale eller forventede bruksforhold ikke avgir bestanddeler til næringsmidler i en slik mengde at det kan:

  1. a) utgjøre en fare for menneskers helse, eller
  2. b) føre til en uakseptabel endring i næringsmidlenes sammensetning, eller
  3. c) føre til en forringelse av deres organoleptiske egenskaper.

Kursets innhold og målsetning

Formålet med kurset er å utrede hvordan man praktisk kan arbeide for å oppfylle kravene. Kurset vil fokusere på vanlige materialer og gjenstander som kommer i kontakt med næringsmidler – fremfor alt plastmateriell men også trykkfarger, lim, papir og metaller. Vi drøfter hvordan man legger opp en teststrategi for komplekse produkter som består av flere ulike materialer, som for eksempel kombinasjoner av plast, papir og trykkfarge. Videre går vi gjennom hvilke forpliktelser bedrifter har avhengig av bedriftens rolle i leverandørkjeden.

  • Kort innføring i de regulatoriska EU-kravene
  • Gjennomgang av plastforordningen med vedlegg samt de retningslinjer som EU kommisjonen har tatt frem
  • Gjennomgang av roller og forpliktelser i leverandørkjeden
  • Hvor mye informasjon om den kjemiske sammensettingen bør man ha?
  • Hvor skal samsvarserklæring (Declaration of Compliance) fylles ut avhengig av rolle i leverandørkjeden?
  • Kjemisk analyse av materialer og gjenstander som er beregnet på kontakt med næringsmidler – hva må man tenke på og hvordan arbeider man med sammensatte materialer?
  • Workshop med formål å lære seg å finne frem i ulike retningslinjer og nasjonal lovgivning

Målgruppe

Kurset retter seg til deg som arbeider med materialer og gjenstander som er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler. Du kan for eksempel være produktutvikler, arbeide med innkjøp, miljø eller kvalitet hos en produsent, importør eller forhandler.

Kursholder Agnethe Selvik

Agnethe Selvik

Kursholder Charlie Macfarlane

Charlie MacFarlane