Innføring i HACCP og Hygiene for bløggebåter

Hygieneconsult AS

Innføring i HACCP og Hygiene for bløggebåter

HACCP er et velkjent verktøy for næringsmiddeltrygghet og et krav til alle som håndterer næringsmidler i Norge. Her får du en innføring i hva HACCP innebærer og hvordan du kan bidra til å opprette, implementere og vedlikeholde HACCP i din bedrift.

Det blir også gitt en innføring i mikrobiologi, personlig og produksjonshygiene. Næringsmiddelrenhold og kjemihåndtering er også en del av kurset.

 

Dette kurset har til hensikt å forenkle begreper og tilpasse dem til arbeidshverdagen for ansatte på bløggebåt.

 

HGiQS Food Safety Management System
HGiQS Food Safety Management System
Ekstern hjelp

Kursets innhold og målsetning

Formålet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om HACCP og hvordan du kan bidra til å innføre og holde ved like et HACCP-system i din organisasjon. Vi veksler mellom forelesninger og gruppeøvelser og dekker følgende tema:

  • Trygg mat, næringsmiddelhygiene og næringsmiddelfarer
  • Grunnforutsetninger
  • Planlegging av et HACCP-studie
  • Beskrivelse av produkt og tiltenkt bruk
  • Praktisk anvendelse av HACCP-prinsippene
  • Fareanalyse, kritiske styringspunkter, kritiske grenser, overvåking og korrigering
  • Verifisering og dokumentasjon
  • Mikrobiologi, hygiene og kryssforurensing
  • Næringsmiddelrenhold & kjemihåndtering

 

Målgruppe

Kurset retter seg til deg mot bedriftens daglige leder, produksjonsleder, IK-MAT ansvarlige person, og operatører på bløggebåt. Kurset anbefales også for alle med ansvar for internkontroll, risiko styring, ledelse, renhold, hygiene og kvalitet og deltakere i HACCP-team.

Agnethe Selvik

Agnethe Selvik

Charlie Macfarlane

Charlie MacFarlane