Hygienekurs

Hygienegruppen Norge AS

Hygienekurs, tilpasset din bedrift

Hygienekurs hos Hygienegruppen skal være et steg forover. Vi gjør det vi kan slik at de som deltar på våre kurs får den kompetanse. Den iver som skal til, for at det som læres skal bli en del av hverdagen.

Målet vårt er å lage kurs som engasjerer positivt. Når en er fått kurs hos oss, skal en føle stolthet for den jobben en er satt til og ha forståelse for hvorfor hygiene er en så viktig del av hverdagen.

Alle som jobber i næringsmiddelindustri skal ha et årlig hygienekurs, dette for stadig å minne alle oss som er glad i denne industrien hvor viktig det er at vi hele tiden tenker hygiene i det vi gjør.

Kursene våre gir flere muligheter, og det er hva vi og den enkelte bedrift setter som målsetning for kurset som blir rettningsgivende for innholdet.

 

Hygienekurs
Typiske temaer

fokusområder kan være

  • Sjømatproduksjon
  • Renhold på lokalitet og båter
  • Helse, Miljø og Sikkerhet
  • Krysskontaminering
  • Kjemihåndteringskurs
  • Mikrobiologi
  • Hygiene og kvalitet
  • Håndhygiene

Det er samarbeidet i forkant som vil avgjøre hvilke fokusområder en satser på.

Agnethe Selvik

Agnethe Selvik

Charlie Macfarlane

Charlie MacFarlane

Tor Helgesen

Henning Egede-Nissen

Christer Aastvedt

Christer Aastvedt