HGiQubeS

Hygienegruppen Norge AS

Begynn dagen med et smil

Ved å implementere HGiQubeS kvalitetssystem vil du alltid kunne starte dagen med et smil fordi at du har orden på ditt kvalitetssystem.

Vi gjør at dine KPI er oppdatert og synlig på forsiden av systemet ditt slik at du i realtime kan se hva som foregår.  Vi hjelper deg med å finne de rette målepunktene slik at du vil tilfredsstille de strenge kravene som finnes til overvåkning og kontroll av produksjon i næringsmiddelindustrien.

Våre dyktige konsulter fra Hygieneconsult vil bistå hele veien slik at vi sammen med kunden får til et system som synliggjør alt fra temperaturovervåking til kimtall. Dette kan vi så legge inn ved hjelp av PC eller mobiltelefon. Dette gjør systemet så tett på realtime som det er mulig å komme.

Det er derfor vi sier: Alltid oppdatert med HGiQubeS Food Safety Managment System

HGiQS Food Safety Management System
HGiQS Food Safety Management System
Hva er HGiQubeS

Systemet er basert på Microsoft sin SharePoint teknologi. Den enkleste definisjonen på det er at det er en nettside som brukes internt i en bedrift. Dette blir gjerne referert til som intranett. For å få dette til, bruker man en serverløsning som kalles MS SQL. Det er her alt lagres. Systemet vårt er utarbeidet av IQubeS, som også er en av våre eiere.

Fordelen med dette er at man har et system som sikrer at alle brukere får sin unike innlogging. Man kan skalere løsningen etter størrelsen på firma. Oppsettet er brukervennlig og mobilvennlig.

Her kan man få dokumentkontroll, sporing, versjonskontroll og ikke minst; all dokumentasjon ligger på et sted.

Det er fire kjernemoduler i dette systemet

  • Food Safety Managment System også kalt FSMS, herunder aviksbehandling.
  • Dokument og prosjektstyring
  • CRM og kontraktshåndtering
  • Personell håndtering