HACCP Workshop

Hygieneconsult AS

HACCP workshop med Hygieneconsult

Kursets innhold og målsetning

Formålet med kurset er å gi deg den kunnskapen du trenger for å kunne gjennomføre og vedlikeholde et effektivt HACCP-system i din organisasjon. Kurset veksler mellom forelesninger og bransjerelaterte gruppeøvelser og dekker følgende tema:

 • Trygg mat, næringsmiddelhygiene og næringsmiddelfarer
 • Grunnforutsetninger
 • HACCP-gruppe
 • Forberedelser for fareanalyse:
  • Beskrivelse av produkt og tiltenkt bruk
  • Flytskjema og prosessbeskrivelse
 • Praktisk anvendelse av HACCP-prinsippene
  • Fareidentifisering
  • Risikovurdering
  • Identifisering av kritiske styringspunkter
  • Fastsettelse av kritiske grenseverdier
  • Overvåking og korrigering
  • HACCP-plan
 • Vedlikehold og forbedring av HACCP-systemet
  • Verifisering, validering og dokumentasjon

 

Målgruppe

Kurset retter seg til deg som har ansvar for næringsmiddeltrygghet eller kvalitet, eller som er medlem i en HACCP-gruppe eller næringsmiddeltrygghetsgruppe

HGiQS Food Safety Management System
HGiQS Food Safety Management System
Ekstern hjelp

En del virksomheter velger å få hjelp av eksterne konsulentfirmaer når de skal lage internkontroll basert på HACCP.

Dette kan være lurt om man selv ikke har kunnskap om HACCP prinsippene, men det er viktig at dere sørger for at internkontrollen blir tilpasset aktivitetene i deres virksomhet. Bedriften må selv være en del av denne prosessen, og det må gis opplæring til alle ansatte, slik at de forstår bakgrunnen for rutinene som må være på plass og dermed kan utføre sine oppgaver på en god måte hver eneste gang. Mattilsynet melder om at en vanlig årsak til at internkontrollen ikke fungerer i praksis, er at de ansatte ikke har fått god nok opplæring i de rutinene som gjelder. Opplæring av ansatte i internkontroll og i fastsatte rutiner er derfor helt avgjørende for at internkontrollen skal fungere etter hensikten.

 

Det er bedriften selv som har ansvar for at regelverket etterleves, og at maten som serveres er trygg.

 

Omfang

 • Internkontroll (IK-mat)
 • Mikrobiologi (bakterier, matrelatert sykdom)
 • Grunnforutsetninger (hygiene, kryssforurensing, renhold)
 • Forenklet HACCP-Studie

 

Målgruppe

 

Bedrifter som driver matutsalg, kantiner, serveringsteder eller en mindre produksjonsbedrift.

Agnethe Selvik

Agnethe Selvik

Charlie Macfarlane

Charlie MacFarlane