HACCP revisjon og videreutvikling

Hygieneconsult AS

HACCP revisjon og videreutvikling

Hvordan bruke revisjon for å sikre kontinuerlig forbedring av HACCP-systemet? Dette kurset gir en praktisk tilnærming av HACCP-prinsipp nr. 6 Verifikasjon.

For å sikre at virksomhetens HACCP-system er iverksatt og fungerer hensiktsmessig må det revideres jevnlig. Mattilsynet krever årlig revisjon og vi er stolte av å kunne tilby en komplett løsning med metoder og dokumentasjon som egner seg for de aller fleste bedrifter i næringsmiddelbransjen. Vi vet at HACCP for mange kun handler om å imøtekomme krav, men med god kompetanse kan systemet benyttes for å spare store summer på unødvendige utgifter i din bedrift. Vi vil derfor strekke oss litt lenger og lar oss under disse dagene inspirere av flere anerkjente forbedringsmetoder. Velkommen til en verden fylt av nye muligheter!

Kursets innhold og målsetning

Vi veksler mellom forelesninger, med bakgrunn i praktiske eksempler fra virkeligheten, og enkle gruppeøvelser der du får prøve metodene etterhvert som de blir presentert. Etter kurset vil du ha et godt grunnlag for å kunne:

 

 • Vite forskjellen på verifisering, validering og evaluering
 • Bruke gode metoder for å validere og verifisere dine grunnforutsetninger
 • Validere og verifisere dine HACCP-planer
 • Vite hvordan du gjennomfører en omfattende HACCP-revisjon

 

Vi lar oss også inspirere av noen forskjellige forbedringsmetoder, for eksempel:

 • Lean Production
 • Supply Chain
 • Total Productivity Management
 • Andre metoder for kontinuerlige forbedringer i ditt matsikkerhetssystem

 

Kursets overordnede formål er å gi deg et godt grunnlag for å gjennomføre gode HACCP-revisjoner i din bedrift og på denne måten vedlikeholde og forbedre ditt HACCP-system.

Målgruppe

Kurset retter seg til deg med ansvar for kvalitet og næringsmiddeltrygghet, og / eller intern revisjon

HGiQS Food Safety Management System
HGiQS Food Safety Management System
Ekstern hjelp

En del virksomheter velger å få hjelp av eksterne konsulentfirmaer når de skal lage internkontroll basert på HACCP.

Dette kan være lurt om man selv ikke har kunnskap om HACCP prinsippene, men det er viktig at dere sørger for at internkontrollen blir tilpasset aktivitetene i deres virksomhet. Bedriften må selv være en del av denne prosessen, og det må gis opplæring til alle ansatte, slik at de forstår bakgrunnen for rutinene som må være på plass og dermed kan utføre sine oppgaver på en god måte hver eneste gang. Mattilsynet melder om at en vanlig årsak til at internkontrollen ikke fungerer i praksis, er at de ansatte ikke har fått god nok opplæring i de rutinene som gjelder. Opplæring av ansatte i internkontroll og i fastsatte rutiner er derfor helt avgjørende for at internkontrollen skal fungere etter hensikten.

 

Det er bedriften selv som har ansvar for at regelverket etterleves, og at maten som serveres er trygg.

 

Omfang

 • Internkontroll (IK-mat)
 • Mikrobiologi (bakterier, matrelatert sykdom)
 • Grunnforutsetninger (hygiene, kryssforurensing, renhold)
 • Forenklet HACCP-Studie

 

Målgruppe

 

Bedrifter som driver matutsalg, kantiner, serveringsteder eller en mindre produksjonsbedrift.

Agnethe Selvik

Agnethe Selvik

Charlie Macfarlane

Charlie MacFarlane