HACCP- Kurs

 

HACCP er et velkjent verktøy for næringsmiddeltrygghet og et krav til alle som håndterer næringsmidler i Norge. Her får du en innføring i hva HACCP innebærer og hvordan du kan bidra til å opprette, implementere og vedlikeholde HACCP i din bedrift.

Dette kurset har til hensikt å forenkle begreper og tilpasse dem til arbeidshverdagen i små og mellomstore bedrifter.

Kursets innhold og målsetning

Formålet med kurset er å gi deg grunnleggende kunnskap om HACCP og hvordan du kan bidra til å innføre og holde ved like et HACCP-system i din organisasjon. Vi veksler mellom forelesninger og gruppeøvelser og dekker følgende tema:

  • Trygg mat, næringsmiddelhygiene og næringsmiddelfarer
  • Grunnforutsetninger
  • Planlegging av et HACCP-studie
  • Beskrivelse av produkt og tiltenkt bruk
  • Praktisk anvendelse av HACCP-prinsippene
  • Fareanalyse, kritiske styringspunkter, kritiske grenser, overvåking og korrigering
  • Verifisering og dokumentasjon

 Målgruppe

Kurset retter seg til deg som arbeider med catering, storkjøkken, grossister, detaljister og andre småskalaaktører som produserer, frembyr og/eller lagrer mat. Kurset er mest aktuelt for bedriftens daglige leder, produksjonsleder, IK-MAT ansvarlige person, kjøkkensjef, ferskvaresjef og kokker. Kurset anbefales også for alle med ansvar for mathåndtering, TRYGG MAT-systemer, internkontroll, risiko styring, ledelse, hygiene og kvalitet og deltakere i HACCP-team.

 

 

Trygg mat - Hygienegruppen Norge AS

Charlie Macfarlane

Charlie MacFarlane

Agnethe Selvik

Agnethe Selvik