Food defense

Hygieneconsult AS

Food defense kurs med Hygieneconsult

Food defense, food fraud, matsvindel, sabotasje, VACCP og TACCP – begreper som forekommer mer og mer i næringsmiddelbransjen. Dette kurset tar for seg disse begrepene og nyttige verktøy som kan benyttes for å forsterke beskyttelsen mot svindel og dermed også ditt varemerke.

I arbeidet med næringsmiddeltrygghet og kvalitet er vi vant med å forebygge risiko for utilsiktede hendelser. Dette kurset tar for seg forebygging av risiko for bevisste handlinger som har til hensikt å skade bedriften eller varemerket, eller å gi forbryteren en økonomisk vinst.

VACCP og TACCP er metoder spesielt utviklet for å forebygge (kriminelt) forsettlige «attakker» som eksempelvis svindel og sabotasje.

 

HGiQS Food Safety Management System
HGiQS Food Safety Management System
Ekstern hjelp

Kursets innhold og målsetning

Kurset vil gi deg:

  • Forståelse for begrepene VACCP og TACCP
  • Kunnskap om hva som kreves av ulike GFSI-godkjente standarder og hvordan kravene kan implementeres i et etablert styringssystem
  • Praktisk øvelse i verktøy for systematisk forebyggende arbeid
  • Konkrete tips og råd for arbeidet med food defense i egen bedrift

Målgruppe

Kurset retter seg spesielt til de som arbeider med mattrygghet, kvalitet eller sertifisering i næringsmiddelbransjen, men kan også være egnet for de som har ansvar for kommunikasjon og avtaler med kunder og leverandører.

 

Omfang

  • Internkontroll (IK-mat)
  • Mikrobiologi (bakterier, matrelatert sykdom)
  • Grunnforutsetninger (hygiene, kryssforurensing, renhold)
  • Forenklet HACCP-Studie

 

Målgruppe

 

Bedrifter som driver matutsalg, kantiner, serveringsteder eller en mindre produksjonsbedrift.

Agnethe Selvik

Agnethe Selvik

Charlie Macfarlane

Charlie MacFarlane